Läsning.jpg

Välkommen till

LOGOPEDBYRÅN HILL AB

I VÄSTERÅS!

Mångårig professionell erfarenhet av inlärningssvårigheter inom området språk, läsa, skriva och räkna.
 

Kerstin Hill Svensson

Logoped

Det är mig ni möter när ni kontaktar oss!

Har 45-årig erfarenhet av utredning kring inlärningssvårigheter; språkliga utredningar, dyslexi- och dyskalkyliutredningar.

Föreläser och handleder. Har lång erfarenhet av att samarbeta med pedagoger, rektorer, psykologer och föräldrar.

Gör även utredningar via Skype/Teams

Vi har inga enhetspriser.
Beror på flera olika faktorer.
Kontaktar du så berättar jag mer.
Dyslexi

Svårigheter med läsning och skrivning Dyslexi är specifika svårigheter med att läsa, skriva och stava, inte generellt svårt. Förutom att ha svårt att avkoda/läsa orden korrekt finns ofta svårigheter att förstå vad man läser och en låg läshastighet. Finns hos 5-8 % hos befolkningen. Stor ärftlighet finns. Utredning före skolår 4 är att rekommendera., men är aldrig för sent. Viktigt att få kompensatoriska hjälpmedel. Vi utreder även vuxna.

Dyskalkyli

Svårigheter med enkel matematik Dyskalkyli är specifika svårigheter med enkel matematik, d v s att använda de fyra räknesätten, snarare än högre matematik. Är inte generellt svårt med matematik. Kan också innebära svårt med klocka/tidsuppfattning, att hantera pengar samt att orientera sig geografiskt. Lär sig, men glömmer. Fingerräkning förekommer ofta. Finns hos ca 5 % av befolkningen. Ärftlighet finns. Diagnos sätts tidigast vid 10-11 års ålder, men tecken kan ses tidigare. Rätt träning är viktig. Inte bara mängd och minnesträning. Formelsamlingar ska erbjudas som kompensation vid minnesbekymmer.

Språkstörning/DLD

Det finns många olika grader och sorters svårigheter i att använda och förstå talat och skrivet språk. Till exempel uttalssvårigheter, svårigheter att formulera sig grammatiskt, svårigheter att förstå eller plocka fram ord, eller klara av våra samtalsregler. Det har inget med flerspråkighet eller begåvning att göra. Får stora konsekvenser i skolans språkliga värld. Ger hos ca: 50% även läs/skrivsvårigheter. Finns hos ca: 5-8% av befolkningen. Vi utreder även vid flerspråkighet och använder då tolk.

 
Utredningar
&
Bedömningar

Utredningar & Bedömningar

Diagnos & Åtgärder

Kompetensutveckling & Handledning

Diagnos
&
Åtgärder

Helena Sahlander

Hos oss hittar ni också Helena Sahlander. Hon har jobbat som logoped i 15 år. 

Har en bred erfarenhet från habilitering, rehabilitering och språkutveckling hos förskolebarn.

De senaste åren har hon fokuserat på utredningar av språkstörning samt läs- och skrivsvårigheter hos skolbarn. Har också fördjupat mig inom specifika räknesvårigheter och kan utföra bedömningar även på det området.

På Kyrkbacksgatan 13 i Västerås finns också

PSYKOLOG

&

SPECIALPEDAGOGBYRÅN

Vi samarbetar kring "våra" diagnoser inom det neuropsykiatriska området, eftersom det är vanligt att man kan ha flera diagnoser.

Logoped och psykolog kan utredaparallellt.

Vi har också tillgång till doktor med neuropsykiatrisk kompetens,

vilket gör att vi tillsammans även kan ställa diagnoserna 

Autism, ADHD/ADD och intellektuell funktionsnedsättning.

 
Västerås.png
HITTA TILL OSS

Vi finns på Kyrkbacken, bakom Domkyrkan. Den gamla bevarade delen av Västerås

med träkåkar och slingriga kullerstensgator. Fantastisk miljö att besöka och arbeta i!

5 min promenad till centrum och ca 20 min till Centralstationen.

Kyrkbacksgatan 13
72215 Västerås

KONTAKTA OSS

o705461146