top of page
Bord2.jpg

Välkommen till

LOGOPEDBYRÅN HILL AB
I VÄSTERÅS!

Mångårig professionell erfarenhet av dyslexi, dyskalkyli och språkstörning/DLD
Vi erbjuder digitala tjänster

 

Utredning 7-11000 Kr

Konsultation 1500 Kr

Intyg Högskola 4900 Kr

Om oss

Kerstin Hill Svensson

Logoped

Kerstin.jpg

Det är mig ni möter när ni kontaktar oss!

Jag har mycket lång erfarenhet av utredningar.  Inlärningssvårigheter, språkliga utredningar, dyslexi- och dyskalkyliutredningar.

Har jobbat som logoped sedan -74.

Jag föreläser och handleder, och har lång erfarenhet av att samarbeta med pedagoger, rektorer, psykologer och föräldrar.

Helena Sahlander

Logoped

Hos oss hittar ni också mig, Helena Sahlander.

Jag har jobbat som logoped sedan 06. 

Har en bred erfarenhet från habilitering, rehabilitering, skola,

läs-och skrivutveckling och språkutveckling.

Jag gör utredningar av språkliga svårigheter, 

läs-och skrivsvårigheter och specifika matematiksvårigheter.

Jag föreläser, och vägleder inom området.

Jag har huvudansvar för vårt Instagramkonto

Helena.JPG

Kontakta oss så berättar vi mer.
kerstin.hill@logopedbyranhill.se

 
  • Instagram

På vårt instagramkonto hittar du bl.a. inlägg om dyslexi, språkstörning/DLD och dyskalkyli.

Vi tipsar om bra litteratur, lyfter fram andra konton och svarar på vanliga frågor

om t.ex. utredningar. Välkommen att följa oss!

Tjänster
Dyslexi

Läsning & Skrivning

Dyslexi är specifika svårigheter att läsa, skriva och stava. Det är inte samma sak som att ha generellt svårt att läsa och skriva. Dyslexi betyder att man har svårt att avkoda/avläsa orden korrekt. Det brukar ofta leda till att man långt upp i åldrarna läser långsamt och har svårt att förstå innehållet. Ungefär 5-8 % av befolkningen har dyslexi, dvs ung 1-2 i varje klass. Ärftligheten är stor och det är vanligt att flera personer i samma familj har dyslexi. Vi rekommenderar utredning före skolår 4, men tecknen kan ses långt tidigare och rätt träning ska sättas in när misstanke finns. Det är aldrig försent att utreda. Vi utreder även vuxna som kan behöva stöd i högskolestudier eller på arbetsplatsen.

Dyskalkyli

Enkel matematik

Dyskalkyli är specifika svårigheter med enkel räkning, d.v.s att använda de fyra räknesätten. Personer med dyskalkyli använder ofta fingerräkning och andra strategier för att komma runt huvudräkning. Kunskaperna i matematik kan vara ojämna, men för många är det svårt med det mesta trots att annat fungerar utan problem. Många har dessutom svårigheter med klocka och tidsuppfattning, att hantera pengar samt att orientera sig geografiskt. Minnesproblematik är vanligt, man glömmer oförklarligt det man lärt sig. Ungefär 5 % av befolkningen har dyskalkyli och det är vanligt med ärftlighet. Diagnosen sätter vi tidigast vid 10-11-årsåldern, men tecken kan ses tidigare och det är viktigt att redan då sätta in rätt träning. Det är oftast inte fruktbart med minnesträning eller att träna på ”mer av samma sak”. Det finns många vuxna med dyskalkyli som aldrig erbjudits en utredning. 

Språkstörning/DLD

Använda & förstå språk

Språkstörning innebär svårigheter att på ett automatiskt och enkelt sätt tillägna sig språket. Det finns många olika grader och sorters svårigheter. Några ex: svårigheter att förstå och plocka fram ord, uttala långa ord, formulera sig grammatiskt korrekt eller klara av våra samtalsregler. Man kan uppfattas som blyg fast man inte är det. Det har inget med flerspråkighet eller begåvning att göra. Får stora konsekvenser då skolan har höga krav på just språklig förmåga och att kommunicera. Upp emot hälften beskriver också läs- och skrivsvårigheter. Oftast används numera begreppet DLD  som står för Developmental Language Disorder. Så många som 7-8 % av befolkningen har DLD.  Vi utreder även vid flerspråkighet och använder då tolk.

Diagnos & Åtgärder

Priser

Kompetensutveckling & Handledning

Logopedbyrån-33_edited.jpg
På Kyrkbacksgatan 13 i Västerås finns också

PSYKOLOG
&
SPECIALPEDAGOGBYRÅN

Vi samarbetar kring "våra" diagnoser inom det neuropsykiatriska området, eftersom det är vanligt att man kan ha flera diagnoser.

Logoped och psykolog kan utreda parallellt.

Vi har också tillgång till en specialistläkare

inom barn och ungdomspsykiatri,

vilket gör att vi tillsammans även kan ställa diagnoserna 

Autism, ADHD/ADD och Intellektuell funktionsnedsättning.

Interiör2_edited.jpg

HITTA TILL OSS

Vi finns på Kyrkbacken, bakom Domkyrkan. Den gamla bevarade delen av Västerås

med träkåkar och slingriga kullerstensgator. Fantastisk miljö att besöka och arbeta i!

Parkering finns nära.

5 min promenad till centrum och ca 20 min till Centralstationen.

KONTAKTA OSS

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer så snart vi kan!

Kontakta oss
FlyerföreläsningDLD (002) feb.jpg
Föreläsning 1
Föreläsningsflyer DK(002) feb.png
Föreläsning 2
bottom of page