top of page
Bord2.jpg

Välkommen till

LOGOPEDBYRÅN HILL AB

I VÄSTERÅS!

Mångårig professionell erfarenhet av språkstörning/DLD, läs-och skrivsvårigheter och räknesvårigheter.
Om oss

Kerstin Hill Svensson

Logoped

Kerstin.jpg

Det är mig ni möter när ni kontaktar oss!

Har 45-årig erfarenhet av utredning kring inlärningssvårigheter; språkliga utredningar, dyslexi- och dyskalkyliutredningar.

Jag föreläser och handleder, och har lång erfarenhet av att samarbeta med pedagoger, rektorer, psykologer och föräldrar.

Gör även utredningar digitalt.

Helena Sahlander

Logoped

Hos oss hittar ni också mig, Helena Sahlander.

Jag har jobbat som logoped i 17 år. 

Har en bred erfarenhet från habilitering, rehabilitering, språkutveckling hos förskole, och skolbarn,

samt läs-och skrivutveckling.

Jag gör utredningar av språkliga svårigheter, 

samt läs-och skrivsvårigheter.

Har också fördjupat mig inom specifika räknesvårigheter,

och kan även utföra sådana bedömningar.

Helena.JPG
Vi har inga enhetspriser. Hur mycket en utredning kostarberor på flera olika faktorer.
Kontakta mig gärna så berättar jag mer om vad priset beror på.
kerstin.hill@logopedbyranhill.se
Tjänster
Dyslexi

Läsning & Skrivning

Dyslexi är specifika svårigheter att läsa, skriva och stava. Det är inte samma sak som att ha generellt svårt att läsa och skriva. Dyslexi betyder att man har svårt att avkoda/avläsa orden korrekt. Det brukar ofta leda till att man långt upp i åldrarna läser långsamt och har svårt att förstå innehållet. Ungefär 5-8 % av befolkningen har dyslexi, dvs ung 1-2 i varje klass. Ärftligheten är stor och det är vanligt att flera personer i samma familj har dyslexi. Vi rekommenderar utredning före skolår 4, men tecknen kan ses långt tidigare och rätt träning ska sättas in när misstanke finns. Det är aldrig försent att utreda. Vi utreder även vuxna som kan behöva stöd i högskolestudier eller på arbetsplatsen.

Dyskalkyli

Enkel matematik

Dyskalkyli är specifika svårigheter med det enkla d,v,s att använda de fyra räknesätten, snarare än högre matematik. Det är ojämnheter snarare än generellt svårt med matematik. Kan också innebära svårigheter med klocka och tidsuppfattning, att hantera pengar samt att orientera sig geografiskt. Man kan lära sig saker men glömmer oförklarligt och fingerräknar oftast fortfarande. Ungefär 5 % av befolkningen har dyskalkyli. Det är inte ovanligt med ärftlighet. Diagnosen sätter vi tidigast vid 10-11-årsåldern med tecken kan ses tidigare och rätt träning är redan då viktig. Det är oftast inte fruktbart med minnesträning eller ”mer av samma sak” och formelsamlingar ska erbjudas vid minnesbekymmer. Det finns många vuxna med dyskalkyli som aldrig erbjudits en utredning.

Språkstörning/DLD

Använda & förstå språk

Språkstörning innebär svårigheter att på ett automatiskt och enkelt sätt tillägna sig språket. Det finns många olika grader och sorters svårigheter. Några ex: svårigheter att förstå och plocka fram ord, uttala långa ord, formulera sig grammatiskt korrekt eller klara av våra samtalsregler. Man kan uppfattas som blyg fast man inte är det. Det har inget med flerspråkighet eller begåvning att göra. Får stora konsekvenser då skolan har höga krav på just språklig förmåga och att kommunicera. Upp emot hälften beskriver också läs- och skrivsvårigheter. Oftast används numera begreppet DLD  som står för Developmental Language Disorder. Så många som 7-8 % av befolkningen har DLD.  Vi utreder även vid flerspråkighet och använder då tolk.

Utredningar & Bedömningar

Diagnos & Åtgärder

Kompetensutveckling & Handledning

Logopedbyrån-33_edited.jpg
På Kyrkbacksgatan 13 i Västerås finns också

PSYKOLOG
&
SPECIALPEDAGOGBYRÅN

Vi samarbetar kring "våra" diagnoser inom det neuropsykiatriska området, eftersom det är vanligt att man kan ha flera diagnoser.

Logoped och psykolog kan utredaparallellt.

Vi har också tillgång till doktor med neuropsykiatrisk kompetens,

vilket gör att vi tillsammans även kan ställa diagnoserna 

Autism, ADHD/ADD och intellektuell funktionsnedsättning.

Interiör2_edited.jpg

HITTA TILL OSS

Vi finns på Kyrkbacken, bakom Domkyrkan. Den gamla bevarade delen av Västerås

med träkåkar och slingriga kullerstensgator. Fantastisk miljö att besöka och arbeta i!

Parkering finns nära.

5 min promenad till centrum och ca 20 min till Centralstationen.

KONTAKTA OSS

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer så snart vi kan!

Kontakta oss
bottom of page