Loading…

Vart tog alla pedagoger vägen som kunde läs och skrivinlärning?

Kunskap är färskvara- tydligen även detta.
För 5-10 år sedan fanns det många duktiga speciallärare/pedagoger som på sin lyra hade kunskap om många olika läsinlärningsmetoder- som kunde välja rätt metod utifrån varje elevs speciella lässvårigheter. De flesta har nu gått i pension.
Trots att det läggs så mycket fokus på läsutveckling i skolan saknas verkligen kunskap om verktygen- det gäller ju inte bara att läsa MER, när man tycker det är svårt och man inte förstår vad man läser.
Var finns kurserna i dessa metoder?
Det räcker inte att bara kunna EN läsinlärningsmetod!

Kommentera