Loading…

Tjänster

UTREDNINGAR & BEDÖMNINGAR
Vi gör utredningar och bedömningar av barn, ungdomar och vuxna med inlärningssvårigheter inom området läsning- och skrivning, räkning och språk. En logopedutredning kan ibland även visa tecken på annan problematik ex. koncentrations, och uppmärksamhetsproblem. Vid behov samarbetar vi därför psykolog och specialpedagog som känner till "våra" diagnoser och som dessutom är kunniga inom neuropsykiatri. Ni kan genom oss även få kontakt med dessa Åtgärder ingår som en självklar del i varje utredning/bedömning! Vilka åtgärder och vilken träning är bäst i skolan, i hemmet och på arbetsplatsen?
DIAGNOS & ÅTGÄRDER
Ibland leder utredningen fram till en medicinsk diagnos, som t ex Dyslexi, Dyskalkyli eller Språkstörning. Ibland bara en beskrivning av vad som är problemet och vad man kan göra åt det. Med en enklare bedömning kan man ta reda på OM det ser ut att vara en diagnos. Man behöver inte alltid göra en fullständig utredning. Vissa instanser kräver att logopedutredning med diagnos finns, medan det hos andra inte krävs diagnos utan bara en beskrivning av problemen och förslag på åtgärder.
INTYG
Eftersom vi är legitimerade av Socialstyrelsen utfärdar vi intyg giltigt gentemot myndigheter, t ex försäkringsbolag, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt inför Högskola och körkort. Kompensationer, hjälpmedel och arbetsplatsanpassningar Vilka alternativa arbetssätt finns och vilka hjälpmedel är bra? Vi demonstrerar för dig och provar ut vad som passar dig bäst. I samband med en utredning får du alltid information om vad som finns på den dagsaktuella digitala marknaden. Är du vuxen samarbetar vi med Arbetsförmedling eller Försäkringskassa så att du får rätt hjälp efter vår utredning. Läs mer under Möjlighetscentret.
HANDLEDNING & STÖD
Vi ger handledning och stöd till privatpersoner, förskolor, skolor samt till andra professioner. Det kan handla om specifika ärenden, eller så kan vi hjälpa er att bygga upp handlingsplaner för att tidigt upptäcka och åtgärda språkliga svårigheter, läs och skrivsvårigheter, och räknesvårigheter.
KOMPENSATIONER, HJÄLPMEDEL OCH ARBETSPLATSANPASSNINGAR
Vilka alternativa arbetssätt finns och vilka hjälpmedel är bra? Vi demonstrerar för dig och provar ut vad som passar dig bäst. I samband med en utredning får du alltid information om vad som finns på den dagsaktuella digitala marknaden. Är du vuxen samarbetar vi med Arbetsförmedling eller Försäkringskassa så att du får rätt hjälp efter vår utredning. Läs mer under Möjlighetscentret.
UTBILDNINGAR
Vi lägger upp utbildningsinsatser utifrån era behov av kompetensutveckling inom området och har regelbundet utbildningar inom området Språkstörning, Dyslexi, och Dyskalkyli.

3 thoughts on “

 1. Hej!
  Jag jobbar som rektor på en liten privat skola i Norge. Jag har en elev som skulle behöva utredas för dyskalkyli. Vad kostar en sådan utredning hos er? Vad har ni för kommande kurser?

  Hälsningar
  Anna

 2. Hej!
  Vi på Lärkbacksskolan i Sala undrar över hur er handledning går till.
  Med vänlig hälsning,
  Fredrika Bremer

 3. Hej Kerstin! Vi skrev via Facebook då min son har en språkstörning. Han har en generell språkstörning men inget test har gjorts sedan årskurs 4 och jag tycker inte skolan ser hans behov . Störst problem är matematiken. Vad kostar en utredning hos dig .? Maila gärna när du kan.

  Mvh Lena Carlsson

Kommentera