Loading…

SATSNING PÅ SPRÅKSTÖRNING- föreläsningar Kerstin Hill Svensson

Under hösten 15-våren 16 kommer Västerås kommun att som en stor satsning ge all sin pedagogiska personal föreläsningar om Språkstörning.
Logopedbyrån kommer att informera om: Vad är språkstörning, kännetecken och hur man bör arbeta rent pedagogiskt.
Allt från rektorer och Områdesteam till Elevvårdsteam, pedagoger i skolorna samt fritidspersonal och “assistenter” kommer att delta.
Det är en stor satsning som möjliggörs av att Språkspåret i Västerås, Kari Smedberg och hennes personal, lyckats söka statliga pengar till att utveckla kommunens insatser för elever med språkstörning. Mer information kommer om detta så småningom.

Kommentera