Loading…

Reflektioner om utbildningen.

Hälften av alla Pedagoger i Västerås komun har nu fått utbildning om språkstörning.

Det är intressanta diskussioner. Bl.a bedömer pedagogerna att ca: 1/3 av deras elever har inlärningssvårigheter som berör läsa/skriva/räkna/språklig förmåga och koncentration på ett sånt sätt att dessa elever måste få anpassningar i klassrummet för att kunna nå målen. Önskemålet finns att ha tillgång till mindre grupper och individuellt stöd vid behov.

Långt ifrån alla skolor har det, och det är lätt att man som lärare känner sig mycket otillräcklig, då det i skollagen står att eleven har rätt till stöd. Var finns den politiska viljan att satsa på skolan?

Kommentera