Loading…

Utvärdering från rektor

 – utredning av några elever på skolans uppdrag.

·         Tidsmässigt har du varit effektiv och inte dragit ut på utredningarna.

·         Återkopplingen till föräldrar och personal har varit tydlig.

·         Uppföljande möte med föräldrar är bra.

·         Du har en tydlig redovisning om vad som varit orsak till svårigheterna.

·         Tydlighet mot föräldrar att där inte är brister i pedagogik utan ett medfött hinder vilket underlättar klasslärarens fortsatta arbete och relation till familjen.

·         Tydligt mot skola och  pedagoger om vad eleven behöver i sin skolgång för att öka utvecklingsmöjligheterna utan att kräva det omöjliga…

·         Relativt snabb utredning efter det att förfrågan skickats.

Tusen tack för ditt arbete!

Tack för en fantastisk föreläsning i Norrköping Kerstin!

Jag har en son som är 19 år med grav språkstörning och grav dyslexi. Jag har lyssnat på många logopeders föreläsningar genom åren , men din var helt klart den bästa! Föreläsningar brukar handla om vilka svårigheter som finns vid dessa diagnoser men väldigt sällan konkreta exempel och råd om HUR vi ska hjälpa våra barn. Lärare har under årens lopp efter föreläsningarna ringt mig och klagat på att de inte fick några lösningar. Därför är jag extra glad för din föreläsning skiljer sig från andras! Titeln Logopedagog skulle passa in på dig- du hade både logopediska och pedagogiska kunskaper!

Sagt av Dyslexiföreningen i Sörmland

Tack för din kvällsföreläsning i Eskilstuna i samband med Dyslexiveckan-13 Kerstin Hill Svensson är helt suverän att lyssna på och så närvarande! Hon kunde svara på alla våra frågor och det fanns mycket tid till dialog. Verkligen hon vet vad hon pratar om och det märks att hon har nära samarbete med skolans pedagoger!

100 nöjda pedagoger i Krokom

I oktober 2013 fick vi möjlighet att lyssna på Kerstin som under novemberlovet utbildade oss i dyskalkyli – kännetecken och åtgärder. Hur kan vi upptäcka dessa elever tidigt och hur ska vi jobba med dem på skolan. Vi fick många aha-upplevelser genom de fallbeskrivningar vi fick ta del av och Kerstin är så intressant att lyssna på. Det blev aldrig tråkigt. Vilken erfarenhet hon har skaffat sig om vår skolvärld! Det märks så väl att hon vet hur det är i skolan i dag! Dessutom fick vi många konkreta tips på hur vi ska jobba- vi har nog missat många elever under årens lopp- men nu kommer vi att ha helt andra förutsättningar för att hjälpa dem!

Nöjda Föräldrar

Vi gör kundundersökningar med jämna mellanrum. Av 12 utskickade enkäter har 10 svarat på hur nöjda de är med utredningen: Helt, Mestadels, Delvis eller Inte alls. Detta är föräldrar som av olika anledningar har anlitat oss privat. Utredningens kvalitet: 10 är Helt nöjda och beskriver logopeden som mycket professionell och duktig med stor erfarenhet. Bra skrivet och förklarat. Logopedens bemötande: 9 är Helt nöjda, 1 är Mestadels nöjd med logopedens bemötande av sonen/dottern. Visade vårt barn respekt och uppskattning, vilket blev ett lyft för barnet och dess självförtroende. Tog sig tid att förklara så att vi förstod. Åtgärder och digitala verktyg: 9 är Helt nöjda, 1 är Mestadels nöjd med de åtgärder och verktyg som logopeden föreslog.

Utbildning i Dyskalkyli i Lund 13 maj 2014

Vad är dyskalkyli, kännetecken och åtgärder? En utbildningsdag för alla intresserade av Dyskalkyli hölls i Lund 13 maj. Dagen arrangerades av SKED i Malmö. Intresset var stort och det var mer än 300 personer som var anmälda. Kännetecken på dyskalkyli. Hur man skiljer dyskalkyli från att ha generellt svårt för matematik? Fallbeskrivningar vävdes in när utredningsmodellen presenteras. Vilka åtgärder är aktuella? Hur kan man bedöma och värdera kunskapen i samband med betygssättning?

Från föräldrar

Hej Kerstin! Jag finner inga ord för den lycka jag känner just nu! Tack så hemskt mycket för att vi fick komma så snabbt och för en fantastiskt bemötande. Helt underbart att börja med en sån dag! Med vänliga hälsningar Albins föräldrar!

One thought on “

  1. Hej!
    Jag är intresserad av att utreda om jag har dyskalkyli och dyslexi och undrar hur och vart man blir utred och vad det kostar? Är det lång kö för att gå utredning hos er?

    Jag är bosatt i Örebro.

Kommentera