Loading…

Nationella prov igen!

Jag möter nu i februari/mars många oroliga elever med dokumenterade svårigheter att läsa och/eller räkna som åter igen tvingas göra Nationella proven utan sina redskap som t.ex datorer med olika lärverktyg.
Syfte: att Skolverket ska få veta vilka som inte kan. …?
I själva verket vet lärarna redan detta- de som undervisar eleverna .
De jobbar dagligen med att ge eleven redskap att lyckas- inte misslyckas och framförallt inte ta bort redskapen inför provtillfällen.
Att göra som Skolverket gör – det är inte elevvänligt!

Kommentera