Loading…

Ja- så var det 2016!

En ny termin för många elever och lärare!

Med förhoppningar men också blandade känslor och utmaningar att ta itu med.Detta gäller även  föräldrarna- de som ofta drar ett stort lass kring läxor och skolarbete när eleven har språkliga svårigheter, läs och skriv- eller  räknesvårigheter.

För föräldrar vill jag rekommendera FB-gruppen “Vi som har barn med Språkstörning”- en sluten grupp som är mycket aktiv och lösningsfokuserad. För föräldrar är ofta kontakten med andra med liknande problemställningar en stor gåva och det finns bland föräldrar mycket resurser i form av kunskap och vilja att dela med sig av hur man löst olika situationer, ställa frågor men också dela med sig av glädjeämnen.
För professionella vill jag rekommendera FB-gruppen “Tala, lyssna, förstå” – en sluten grupp där professionella delar med sig av kunskap, tar upp nya aktuella ämnen men också ställer frågor och svara på frågor. En aktiv grupp där man kan få snabba svar och fiffiga lösningar.

Kommentera