Loading…

INTERVJU MED FÖRÄLDER TILL BARN MED SPRÅKSTÖRNING

Här kan du lyssna på en förälder som beskriver kampen i skolan från första skolår tills att eleven nu går på gymnasiet- en intervju i P4 Västmanland.

Att ha grav Språkstörning och inte bli förstådd av skolan då kunskapen både om funktionshindret hela tiden varit minimalt. Flera gånger har skolan tagit upp att de tror eleven är svagbegåvad- men så var inte fallet- tvärtom! Framförallt har kunskapen om hur man bör arbeta i stort sett saknats hela tiden. Lyssna på mamman och hennes kamp men som också givit oerhört goda resultat – nu med facit i handen! Men hur många föräldrar orkar?
Lyssna på intervjun här. (16 min. långt klipp längst ner på sidan.)

Kommentera