Loading…

INFORMATION OM SRÅKSTÖRNING TILL ALLA PEDAGOGER I SURAHAMMARS KOMMUN. 11 AUGUSTI

Surahammars kommun satsar på att förbättra sin pedagogiska verksamhet för barn med språkstörning efter en inventering av behovet som gjorts av Lena Sandström i Surahammars kommun under våren 15.

Kommunen har sökt och fått statliga pengar under ett år att öka kompetensen på varje skola. Uppstarten blir en studiedag där ansvarig chef Conny Ström kommer att inleda och därefter får pedagogerna lyssna på Kerstin Hill Svensson fårn Logopedbyrån i Västerås   och Kari  erfaren pedagog med språkstörning som specialitet, som in flera år byggt upp verksamheten Språkspåret i Västerås- språkklasser för barn med diagnosticerade svårigheter  upp till skolår 5. Kompetensutvecklingsdagen kommer att fokusera på att få kunskap om vad diagnosen F80 Språkstörning är, hur det yttrar sig i skolan och vilka konsekvenser det får i skolan och i livet utanför skolan. Under eftermiddagen fortsätter det med att pedagogerna får kunskap om åtgärder och bemötande. Hur hjälper man eleverna till att nå måluppfyllelse?

Kommentera