Loading…

Fritids- ett ställe för återhämtning och språkvila?

Ja- det är ju vad man skulle önska för många elever! Om man har språkliga svårigheter så är skolan ofta väldigt krävande och tröttande- alldeles för mycket ord, prat och ljud!

När vi nu utbildar pedagoger på Fritids och assistenter till skolelever intygar de att behovet finns av ickespråkliga aktiviteter och ställen med tystnad att kunna gå till efter själva skoldagens slut. Många elever är så trötta i ”öron och huvud”. Tyvärr är inte alla lokaler riktigt anpassade för detta behov.

De vuxna på fritids kan också behöva finnas för att tolka och hjälpa till i lekar och aktiviteter. Ett engagerat gäng pedagoger som själva ser vikten av sin existens men som inte riktigt ges förutsättningarna- vare sig lokalmässigt eller personalmässigt och sällan lyfts fram!

Ni på Fritids gör ett jättejobb!

Kommentera