Loading…

Dyskalkyli- fokusrapport hösten -15

Det finns nu en rapport om Dyskalkyli – ett angeläget utvecklingsområde- med syfte att vara diskussionsunderlag i dialogen mellan politiker, beställare och vårdgivare.

Den är intressant läsning för den som vill veta mer om dyskalkyli och dyskalkyliutredningar i Sverige- som det för det mesta är logopeder som gör. Den tar upp aktuell forskning, teorier och förekomst samt också vad en utredning syftar till och innehåller samt tar också upp aktuella åtgärder.

Rapporten kan läsas och laddas ner här.

Kommentera