Loading…

INFORMATION OM SRÅKSTÖRNING TILL ALLA PEDAGOGER I SURAHAMMARS KOMMUN. 11 AUGUSTI

Surahammars kommun satsar på att förbättra sin pedagogiska verksamhet för barn med språkstörning efter en inventering av behovet som gjorts av Lena Sandström i Surahammars kommun under våren 15. Kommunen har sökt och fått statliga pengar under ett år att öka kompetensen på varje skola. Uppstarten blir en studiedag där ansvarig chef Conny Ström kommer […]

LÄRVUXKONFERENS I VÄSTERÅS 1-2 OKTOBER. FÖRELÄSNING

Föreläsning språkstörning Kerstin Hill Svensson. SPRÅKSTÖRNING F80 – inte orsakat av försening eller flerspråkighet. Vad är det då? Finns olika grader och sorter? Hur ska man då jobba som pedagog? Lärvux arbetar med vuxenutbildning för personer som är över 20 år och som har inlärningssvårigheter pga utv.störning eller förvärvad hjärnskada. Läs mer och anmäl dig […]

SATSNING PÅ SPRÅKSTÖRNING- föreläsningar Kerstin Hill Svensson

Under hösten 15-våren 16 kommer Västerås kommun att som en stor satsning ge all sin pedagogiska personal föreläsningar om Språkstörning. Logopedbyrån kommer att informera om: Vad är språkstörning, kännetecken och hur man bör arbeta rent pedagogiskt. Allt från rektorer och Områdesteam till Elevvårdsteam, pedagoger i skolorna samt fritidspersonal och “assistenter” kommer att delta. Det är […]

Avancerad kurs i dyskalkyli ht -14, Uppsala Universitet

Jag kommer i höst att tillsammans med leg. logoped Markus Björnström  för tredje gången ansvara för och föreläsa på den populära  7 ½ poängsutbildningen  i dyskalkyli för logopeder på Uppsala Universitet. Detta är den enda utbildningen i Dyskalkyli som i dagsläget ges på något Universitet i Sverige. Intresset är stort då efterfrågan på dyskalkyliutredningar hela […]