Loading…

Dyskalkyli- fokusrapport hösten -15

Det finns nu en rapport om Dyskalkyli – ett angeläget utvecklingsområde- med syfte att vara diskussionsunderlag i dialogen mellan politiker, beställare och vårdgivare. Den är intressant läsning för den som vill veta mer om dyskalkyli och dyskalkyliutredningar i Sverige- som det för det mesta är logopeder som gör. Den tar upp aktuell forskning, teorier och […]