Loading…

Avancerad kurs i dyskalkyli ht -14, Uppsala Universitet

Jag kommer i höst att tillsammans med leg. logoped Markus Björnström  för tredje gången ansvara för och föreläsa på den populära  7 ½ poängsutbildningen  i dyskalkyli för logopeder på Uppsala Universitet. Detta är den enda utbildningen i Dyskalkyli som i dagsläget ges på något Universitet i Sverige. Intresset är stort då efterfrågan på dyskalkyliutredningar hela tiden ökar. Ett problem är dock att ingen riktigt vet vem som ska ansvara för dessa utredningar. Är det kommun eller landsting eller får man hitta annan finansiering?