Loading…

SATSNING PÅ SPRÅKSTÖRNING- föreläsningar Kerstin Hill Svensson

Under hösten 15-våren 16 kommer Västerås kommun att som en stor satsning ge all sin pedagogiska personal föreläsningar om Språkstörning. Logopedbyrån kommer att informera om: Vad är språkstörning, kännetecken och hur man bör arbeta rent pedagogiskt. Allt från rektorer och Områdesteam till Elevvårdsteam, pedagoger i skolorna samt fritidspersonal och “assistenter” kommer att delta. Det är […]