Loading…

INFORMATION OM SRÅKSTÖRNING TILL ALLA PEDAGOGER I SURAHAMMARS KOMMUN. 11 AUGUSTI

Surahammars kommun satsar på att förbättra sin pedagogiska verksamhet för barn med språkstörning efter en inventering av behovet som gjorts av Lena Sandström i Surahammars kommun under våren 15. Kommunen har sökt och fått statliga pengar under ett år att öka kompetensen på varje skola. Uppstarten blir en studiedag där ansvarig chef Conny Ström kommer […]

LÄRVUXKONFERENS I VÄSTERÅS 1-2 OKTOBER. FÖRELÄSNING

Föreläsning språkstörning Kerstin Hill Svensson. SPRÅKSTÖRNING F80 – inte orsakat av försening eller flerspråkighet. Vad är det då? Finns olika grader och sorter? Hur ska man då jobba som pedagog? Lärvux arbetar med vuxenutbildning för personer som är över 20 år och som har inlärningssvårigheter pga utv.störning eller förvärvad hjärnskada. Läs mer och anmäl dig […]