Loading…

Utredning i Wien 7-10 mars

En svensk familj har hört av sig om att få en utredning av sin son i 8:an som har inlärningssvårigheter: Dyskalkyli, Dyslexi eller Språkstörning? Ja- då åker Logopedbyrån dit helt enkelt! Får träffa hela familjen och får möjlighet att prata med pedagoger på plats- de som ska hjälpa gossen. Utredningen sker i huvudsak i gossens […]

Nationella prov igen!

Jag möter nu i februari/mars många oroliga elever med dokumenterade svårigheter att läsa och/eller räkna som åter igen tvingas göra Nationella proven utan sina redskap som t.ex datorer med olika lärverktyg. Syfte: att Skolverket ska få veta vilka som inte kan. …? I själva verket vet lärarna redan detta- de som undervisar eleverna . De […]

Vart tog alla pedagoger vägen som kunde läs och skrivinlärning?

Kunskap är färskvara- tydligen även detta. För 5-10 år sedan fanns det många duktiga speciallärare/pedagoger som på sin lyra hade kunskap om många olika läsinlärningsmetoder- som kunde välja rätt metod utifrån varje elevs speciella lässvårigheter. De flesta har nu gått i pension. Trots att det läggs så mycket fokus på läsutveckling i skolan saknas verkligen […]

Terminsstart Surahammar

  med Kerstin Hill Svensson och Carin Åhlström Bark m.fl Uppstart för alla lärare 7 januari, med fokus Språkstörning. Utbildningschef Conny Ström ville göra en uppföljning av om de kunskaper som lärarna fick på ubildningsdagen i augusti omsätts i praktiken i klassrummen. En mycket bra idé! Kerstin gick igenom pedagogiska grundprinciper. Specialpedagog Carin visade tillsammans […]

Dyskalkyli- fokusrapport hösten -15

Det finns nu en rapport om Dyskalkyli – ett angeläget utvecklingsområde- med syfte att vara diskussionsunderlag i dialogen mellan politiker, beställare och vårdgivare. Den är intressant läsning för den som vill veta mer om dyskalkyli och dyskalkyliutredningar i Sverige- som det för det mesta är logopeder som gör. Den tar upp aktuell forskning, teorier och […]

Ja- så var det 2016!

En ny termin för många elever och lärare! Med förhoppningar men också blandade känslor och utmaningar att ta itu med.Detta gäller även  föräldrarna- de som ofta drar ett stort lass kring läxor och skolarbete när eleven har språkliga svårigheter, läs och skriv- eller  räknesvårigheter. För föräldrar vill jag rekommendera FB-gruppen “Vi som har barn med Språkstörning”- en […]

Reflektioner om utbildningen.

Hälften av alla Pedagoger i Västerås komun har nu fått utbildning om språkstörning. Det är intressanta diskussioner. Bl.a bedömer pedagogerna att ca: 1/3 av deras elever har inlärningssvårigheter som berör läsa/skriva/räkna/språklig förmåga och koncentration på ett sånt sätt att dessa elever måste få anpassningar i klassrummet för att kunna nå målen. Önskemålet finns att ha […]