Loading…

Avancerad kurs i dyskalkyli ht -14, Uppsala Universitet

Jag kommer i höst att tillsammans med leg. logoped Markus Björnström  för tredje gången ansvara för och föreläsa på den populära  7 ½ poängsutbildningen  i dyskalkyli för logopeder på Uppsala Universitet. Detta är den enda utbildningen i Dyskalkyli som i dagsläget ges på något Universitet i Sverige. Intresset är stort då efterfrågan på dyskalkyliutredningar hela […]