Loading…

Utredning i Wien 7-10 mars

En svensk familj har hört av sig om att få en utredning av sin son i 8:an som har inlärningssvårigheter: Dyskalkyli, Dyslexi eller Språkstörning? Ja- då åker Logopedbyrån dit helt enkelt! Får träffa hela familjen och får möjlighet att prata med pedagoger på plats- de som ska hjälpa gossen. Utredningen sker i huvudsak i gossens […]

Nationella prov igen!

Jag möter nu i februari/mars många oroliga elever med dokumenterade svårigheter att läsa och/eller räkna som åter igen tvingas göra Nationella proven utan sina redskap som t.ex datorer med olika lärverktyg. Syfte: att Skolverket ska få veta vilka som inte kan. …? I själva verket vet lärarna redan detta- de som undervisar eleverna . De […]

Vart tog alla pedagoger vägen som kunde läs och skrivinlärning?

Kunskap är färskvara- tydligen även detta. För 5-10 år sedan fanns det många duktiga speciallärare/pedagoger som på sin lyra hade kunskap om många olika läsinlärningsmetoder- som kunde välja rätt metod utifrån varje elevs speciella lässvårigheter. De flesta har nu gått i pension. Trots att det läggs så mycket fokus på läsutveckling i skolan saknas verkligen […]