Loading…

Terminsstart Surahammar

  med Kerstin Hill Svensson och Carin Åhlström Bark m.fl Uppstart för alla lärare 7 januari, med fokus Språkstörning. Utbildningschef Conny Ström ville göra en uppföljning av om de kunskaper som lärarna fick på ubildningsdagen i augusti omsätts i praktiken i klassrummen. En mycket bra idé! Kerstin gick igenom pedagogiska grundprinciper. Specialpedagog Carin visade tillsammans […]

Dyskalkyli- fokusrapport hösten -15

Det finns nu en rapport om Dyskalkyli – ett angeläget utvecklingsområde- med syfte att vara diskussionsunderlag i dialogen mellan politiker, beställare och vårdgivare. Den är intressant läsning för den som vill veta mer om dyskalkyli och dyskalkyliutredningar i Sverige- som det för det mesta är logopeder som gör. Den tar upp aktuell forskning, teorier och […]

Ja- så var det 2016!

En ny termin för många elever och lärare! Med förhoppningar men också blandade känslor och utmaningar att ta itu med.Detta gäller även  föräldrarna- de som ofta drar ett stort lass kring läxor och skolarbete när eleven har språkliga svårigheter, läs och skriv- eller  räknesvårigheter. För föräldrar vill jag rekommendera FB-gruppen “Vi som har barn med Språkstörning”- en […]