Loading…

Reflektioner om utbildningen.

Hälften av alla Pedagoger i Västerås komun har nu fått utbildning om språkstörning. Det är intressanta diskussioner. Bl.a bedömer pedagogerna att ca: 1/3 av deras elever har inlärningssvårigheter som berör läsa/skriva/räkna/språklig förmåga och koncentration på ett sånt sätt att dessa elever måste få anpassningar i klassrummet för att kunna nå målen. Önskemålet finns att ha […]