Loading…

INFORMATION OM SRÅKSTÖRNING TILL ALLA PEDAGOGER I SURAHAMMARS KOMMUN. 11 AUGUSTI

Surahammars kommun satsar på att förbättra sin pedagogiska verksamhet för barn med språkstörning efter en inventering av behovet som gjorts av Lena Sandström i Surahammars kommun under våren 15. Kommunen har sökt och fått statliga pengar under ett år att öka kompetensen på varje skola. Uppstarten blir en studiedag där ansvarig chef Conny Ström kommer […]