Loading…

LÄRVUXKONFERENS I VÄSTERÅS 1-2 OKTOBER. FÖRELÄSNING

Föreläsning språkstörning Kerstin Hill Svensson. SPRÅKSTÖRNING F80 – inte orsakat av försening eller flerspråkighet. Vad är det då? Finns olika grader och sorter? Hur ska man då jobba som pedagog? Lärvux arbetar med vuxenutbildning för personer som är över 20 år och som har inlärningssvårigheter pga utv.störning eller förvärvad hjärnskada. Läs mer och anmäl dig […]