Loading…

Välkommen till Logopedbyrån i Västerås!

Mångårig professionell erfarenhet av inlärningssvårigheter inom området språk, läsa, skriva och räkna.
VÅRA TJÄNSTER
DYSLEXI
Svårigheter med läsning och skrivning Dyslexi är specifika svårigheter med att läsa, skriva och stava, inte generellt svårt. Förutom att ha svårt att avkoda/läsa orden korrekt finns ofta svårigheter att förstå vad man läser och en låg läshastighet. Finns hos 5-8 % hos befolkningen. Stor ärftlighet finns. Utredning före skolår 4 är att rekommendera. Läs mer Vad är dyslexi

Läs mer. Vad är dyslexi?

DYSKALKYLI
Svårigheter med enkel matematik Dyskalkyli är specifika svårigheter med enkel matematik, d v s att använda de fyra räknesätten, snarare än högre matematik. Är inte generellt svårt med matematik. Kan också innebära svårt med klocka/tidsuppfattning, att hantera pengar samt att orientera sig geografiskt. Lär sig, men glömmer. Fingerräkning förekommer ofta. Finns hos ca 5 % av befolkningen. Ärftlighet finns. Diagnos sätts tidigast vid 10-11 års ålder, men tecken kan ses tidigare. Rätt träning är viktig. Inte bara mängd och minnesträning.

Läs mer. Vad är dyskalkyli?

SPRÅKSTÖRNING
Det finns många olika grader och sorters svårigheter i att använda och förstå talat och skrivet språk. Till exempel uttalssvårigheter, svårigheter att formulera sig grammatiskt, svårigheter att förstå eller plocka fram ord, eller svårigheter med språkets turtagningsregler. Det har inget med flerspråkighet eller begåvning att göra. Får stora konsekvenser i skolans språkliga värld. Ger hos ca: 50% även läs/skrivsvårigheter. Finns hos ca: 5% av befolkningen.

Läs mer. Vad är språkstörnng?